История на Африканската литература
      facebook 
Статии
Написано от Николай Пеняшки - Плашков   
Петък, 08 Октомври 2010 20:22
Африканската литература датира от древни времена, един вид като нестопанска организация. Така е отразено от древни източници.
Това е едно историческо изследване и свързаните с него концепции за това как започва африканската култура чрез своите писания.
Африканската литература е силно повлияна от американската.
Когато човек започва да ходи на земята, разработва система за записване на нещата, които го заобикалят и ги тълкува според своите възприятия.
Подобен начин на документиране може да е началото на носител, а такъв е литературата.
Не всички писмени материали могат да се разглеждат като литература. Става дума за тези, които отразяват човешките, обществено – икономически отношения и др.
Африканската литература има своите корени от праисторическия период.
Египетските йероглифи са намерени около 3200 г. преди н.е.
До около 400.” АД за пример, е система за писане, които използват за символи, са били използвани за регистриране на някои неща, за които се е споменавало в историята. Въпреки това те не се считат за литература.
Най-ранните записи, които се смятат за литература е египетската Книга на мъртвите, записани на Papyrus на Ани в 250 г. преди н.е.
Много произведения като предания, митове, легенди са предавани вербално.
В Африка поради липсата на грамотност не е имало възможност да се създава литература.
Както споменах, исторически факти, митове, легенди, включително истории, драми, гатанки, песни, пословици и други литературни произведения са предавани вербално от поколения на поколения за забавление, дори и за образование с цел да се помни миналото на предците, подвига на народа, род и култура.
Основни фактори, които оказват влияние за Африканската литература СА най-ранните записи за строителни обекти и работа, които са открити в Египет.
В Африка, където анимизмът е практика от столетия, текстове на песни, разкази и стихове; въпреки че са незаписани, са предадени от поколение на поколение на вербален принцип.
Някои от историите са за животни.
Египет като произход на цивилизацията на континента, е силно повлиян от културата, религията и литературата на Африка.
Голяма част от Африканската литература придобива смисъл на такава след колонизирането й през 19 век.
Условията на живот и политически ситуации подготвиха пътя за развитието на литературни прозведения, като например тези, които са написани като реакции от робството.
Колонизацията оказва своето значение и влияние върху развитието на литературата, изкуството и културата. Значително място заемат реакциите срещу расизма и Африканската борба за свобода и независимост.
Значително място в Африканската литература е отношението към природата, как е създадена земята и първия човек.
Съвременната Египетска литературата представлява основен културен елемент в живота на страната. Египетски писатели и поети са сред първите, които въвели модерния стил в Арабската литература, и стиловете и елементите, които въвеждат, са широко разпространени в Близкия Изток. Първият съвременен египетски роман “Zaynab” от Мохамед Хюсеин Хайкал е публикуван през 1913 година, написан на египетски арабски език. Египетският романист Нагуиб Махфуз е първият арабски писател, който е спечелил Нобелова Награда за Литература.
Известни са египетските писателки Науал ел Саадауи, добре позната за феминистките си дейности, и Алифа Рифаат, която също пише за жените и традициите в Египет. Народната поезия (фолклор) е може би най-популярният литературен жанр в Египет, представен в творбите на Ахмед Фоуад Негм (Фагуми), Салах Джахеен и Абдел Рахман ел Абнуди.

ИЗВЕСТНИ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Романи
 • Mzimu WA Watu WA кале "(Храмът на предците" от Мохамед Саид Abdulla (суахили)
 • Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston http://www.zoranealehurston.com/books/their_eyes_teaching_guide.html Очите им бяха Гледайки Бог, Зора Neale http://www.zoranealehurston.com/books/their_eyes_teaching_guide.html Hurston
 • Ethiopia Unbound: Studies in Race Emancipation,(1911) by Joseph Ephraim Casely-Hayford (also known as Ekra-Agiman) Етиопия неконсолидиран: Изследвания в надпреварата еманципация, (1911) с Джоузеф Ефрем Кейсли-Hayford (известен също като EKRA-Agiman)
Play Игра
 • The Girl Who Killed to Save: Nongqawuse the Liberator (1935) by Herbert Isaac Ernest Dhlomo of South Africa Момичето, което убити, за да Спести: Nongqawuse на Освободител (1935) от Хърбърт Исак Ърнест Dhlomo на Южна Африка
Poem Стихотворение
 • Song of Iowino (1966) by Acholi Песен на Iowino (1966 г.) от Acholi
Drama Драма
 • The Black Hermit (1962) by Ngugi wa Thiong'o of Kenya Черно отшелник (1962) на Ngugi WA Thiong'o на Кения
Myth Мит
 • Yoruba Йоруба
Epic Епопея
 • Epic of Sundiata Epic на Сундята
Fable Басня
 • Kalila and Dimna (Muslim) Калила и Димна (мюсюлмани)
Stories Разкази
 • Chants and Hymns Песнопения и химни
 • Book of the Dead (Egyptian) Книга на мъртвите (египетски)
Speeches Изказвания
 • Things Fall Apart (1958) by Achebe Нещата се разпада (1958) от Ачебе
Narrative Разказ
The Interesting Narrative of the Life and Adventures of Olaudah Equiano, also called Gustavus Vassa, the African ( 1789 ).by Olaudah Equiano Интересното повествование за живота и приключенията на Olaudah Equiano, наричан Густав будистките пости, в Африка ( 1789 ). от Olaudah Equiano


© автор: Николай Пеняшки - Плашков

 
Гласове: 0
 

За да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител. Можете да се регистрирате от тук.

 
Изкуство и култура www.svetlosenki.com 2009-2010 Всички права са запазени.  Условия за ползване
Разработка    RSS    Бюлетин    Други проекти: www.mrejo.net    Работа при нас