"Петър Дънов: За невидимите светове"
      facebook 
Литература
Вторник, 26 Юни 2012 12:34
Има три вида слънчеви системи: едните изразяват материалния свят, другите са направени от фин духовен елемент - те спадат към духовния и ангелския свят. След време, когато вашите духовни очи започнат да се развиват, ще видите всички светове.
В днешно време все повече хора разбират, че най-същественото е невидимо за очите, и се опитват да излязат от рамките на грубата материалност. Те започват да развиват една по-фина сетивност, която им позволява да получат знание за Висшите светове.
В настоящата книга ще откриете информация за етажите на Мирозданието, които Петър Дънов диференцира на: Божествен свят, духовни светове и материални светове. Тук ще откриете неговите виждания за структурата на ангелските царства. Ангелите са между нас, твърди Учителя и често говори за връзката между човека и ангелите, като специално се спира на темата за ангелите хранители. От книгата ще научите как можете да се свързвате със Светлите същества, за да внесете техните духовни идеи на Земята. Така ще помогнете за установяването на един нов свят: свят на братство, мир, взаимопомощ.

ПЕТЪР ДЪНОВ: ЗА НЕВИДИМИТЕ СВЕТОВЕ

УВОД

Невидимите светове и съществата, които ги обитават, са тема, която вълнува все повече хора след епохата на наложения материалистичен светоглед. Вероятно защото все повeче човешки същества започват да развиват фините си сетива, позволяващи им да получат знание за Висшите светове отвъд материалната действителност. Съвременният човек започва да се сдобива отново с някои способности, които са имали първите човешки раси – ясновиждане и яснослушане, но сега това става на ново равнище, с развито самосъзнание, като съзнателно търсена връзка с Невидимите светове.

От настоящото издание, чийто материал е почерпен от беседите и лекциите на Учителя, ще научите повече за тези по-фини нива на Творението. Известно е, че още като дете Петър Дънов е имал ясновиждане, а бележниците от младежките му години свидетелстват за напълно развито вече възприемане на духовните светове, общение с ангели, духовни същества, срещи с Христос.

Още в първите беседи, които започва да изнася, Учителя съветва да се прави връзка с Висшите светове. Как? Чрез мисли, изпълнени с Любов и Светлина. Чрез добри дела. Практиките, които дава, са съвсем прости: мислете добро, проявявайте Любов и милосърдие, помагайте и правете добро, защото тогава ще сте заобиколени от Светли същества. Съзнателно призовавайте Напредналите разумни същества.

Връзката с Висшите светове не се разглежда като самоцел, като търсене на приятни изживявания, а като част от еволюционната задача на човека: да бъде съработник на Светлите ангелски сили. Да внася техните добродетели и духовните идеи на Земята, да сътрудничи за установяването на един Нов свят на братство, мир, взаимопомощ. Една от главните линии в Учението, дадено от Беинса Дуно (Петър Дънов), е животът за Цялото, т.е. излизане от рамката на личността и посветеност на работа за всеобщото благо. Това можем да научим от ангелските йерархии, защото "зад един ангел стоят всички ангели".

Невидимите светове обаче не са изпълнени само със Светли същества. Има и други - съществата на тъмнината, които черпят енергия от човека, като възбуждат в него низки страсти. В много беседи Учителя подчертава, че ние, човеците, сме „бойно поле” на двете сили. Че светлината и мракът се борят за всяка човешка душа. Неговите беседи се отличават от захаросаните писания, изпъстрили напоследък книжните рафтове: че всичко е добро, всичко е лесно постижимо. В света, в който живеем, има светлина, но има и сянка. Учителя не се фокусира и върху сянката, а върху методите за самовъзпитание и работа върху себе си. Той съветва да се самонаблюдаваме и да отбелязваме промените в настроенията и мислите си, за да разберем под влиянието на какви сили сме в момента. Мисълта за Бога, отправянето на съзнанието ни към Него, е най-прекият път за връщане към себе си, към своята висша същност. За да влезе във връзка с Висшите светове, човек трябва да работи – казва Учителя.

Първите раздели на книгата съдържат информация за "етажите" на Мирозданието, които Учителя диференцира на: Божествен свят, духовни светове и материални светове. Тук ще откриете неговите виждания за структурата на ангелските царства. За поезията, музиката и знанието, които слизат от техните светове към нашата действителност. Ангелите са между нас, твърди Учителя, затова няколко глави от книгата са посветени на връзката между човека и ангелите, включително и на темата за ангелите хранители. Последните раздели на книгата предлагат методи за работа върху себе си. Те ще ни помогнат да направим връзка със Светлите същества, което е и част от процеса на разширяване на човешкото съзнание.

Разширеното съзнание означава да сме свързани с три области на светлината: с всички добри хора по Земята, с ангелските йерархии и с Божествения свят, от който произтича всичко. Учителя препоръчва всяка сутрин, заедно със сутрешната молитва, и настройване за деня, да си представяме душ от светлина, която се излива върху всички добри хора по лицето на Земята. В книгата е включена и друга много полезна практика: "Изгряването на шестте слънца". Тя, както и множеството други молитви, формули, медитации, които Учителя е оставил, ни карат отново и отново да осъзнаваме, че няма отделност, че всички принадлежим на всеобщия човешки организъм и споделяме както благото, и така и страданието на цялото човечество.

Вечен е пътят на еволюцията. Човечеството се развива, но така е с цялото Мироздание; Невидимите светове също се променят и се изкачват на по-високи стъпала. В една беседа Учителя твърди, че древните формули за призоваване на Висши същества вече не действат и не бива да се използват, защото те вече са се изкачили на по-високо стъпало и по-вероятно е на такива формули да се отзоват същества, които са изостанали в еволюцията си.

В тази книжка, седма и последна от Поредицата на дъгата, са допълнени и доразвити някои основниидеи от предходните. В нея става въпрос и за еволюцията на човешката душа, и за развиване на добродетелите като път към Висшите светове, и за изработване на силна и чиста мисъл, която да ни свърже с тях, и за Природата като отражение на Великата Разумност, и за Любовта между душите...

В предишната книжка от тази поредица, посветена на Христос и Новото човечество, бяха цитирани извадки от словото на Учителя, отнасящи се за Второто пришествие на Христа – като вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората. За тази цел и заедно с Него сега работят множество Светли същества от всички стъпала на духовната йерархия: посветени, и духовни Учители, въплътени и невъплътени. Задачата им е да подпомогнат човечеството в забележителната крачка, коятото трябва да направи в своята еволюция. Точно сега!

Невидимите светове. Божествен, духовен, физически свят

В нашата слънчева система преди нас са минали много същества, по-разумни от нас. Те са достигнали до висока степен на развитие. Те са наречени ангели. Между ангелите и човешките души има тясна връзка. Един ден те ще бъдат наши братя, а хората – техни сестри. В Дома на Бога има и синове, и дъщери. 14, из "Брат ти си дойде"

Цялата Вселена, която Бог е направил, е пълна със същества, които са много по-културни от нас, много по-организирани. На Слънцето има същества от ангелската йерархия. Те живеят в един етерен свят. Там няма никаква гъста материя, както на Земята. Там материята е в етерно състояние.

На Сириус и на другите небесни тела живеят Напреднали същества. Човешката култура, в сравнение с културата на Сириус, е още в своите пелени.

Има три вида слънчеви системи: едни изразяват материалния свят, други са направени от фин духовен елемент - те спадат към духовния, ангелския свят. След време, когато вашите духовни очи започнат да се развиват, ще видите всички светове. Засега астрономите виждат само материалните светове. Третият вид слънчеви системи са Божествените светове, които са създадени от най-фин, Божествен елемент. Човек ще мине през всичките слънчеви системи. Нашата слънчева система е на границата на Космоса. Един ден, когато съзнанието ви се повдигне и мине от една слънчева система в друга - с по-висша култура от сегашната, ще имате съвсем други понятия за нещата.

Под думата ангели разбираме такива същества, чието съзнание е тъй пробудено, че светят като Слънцето. Ако посетите ангелите, ще видите, че при тях съществува такъв ред, какъвто не съществува на Земята. Хората имат такова понятие за ангелите, каквото мравките могат да имат за хората. Като питаш мравките къде е човекът, те ще кажат, че хората са в онзи свят. Мравките не знаят човешкия свят. Мравката, като пъпли по човека, не мисли, че това е някое живо същество. Както мравките не ни виждат, така има Невидими същества, които виждат нас, а ние не ги виждаме. Те работят за изправяне на света.

Ние мислим, че човек е най-горното стъпало на еволюционната стълба, обаче еволюцията е безкрайна. Както има същества по-долу от човека, така има същества и над човека. Те са се развили в миналите вселени.

Ангелите имат съвсем други мерки. Колкото повече се увеличава съзнанието, разширява се и полето на зрението. За тях има само една невъзможност - те не могат да грешат. Ангелите имат съзнание, те не смесват доброто със злото.

Ангелската вселена е много по-голяма от нашата. Ние сме деца, а те са възрастни. Ангелът, като направи погрешка, за десет хиляди години не го приемат на Небето, а към човека са по-снизходителни.

Какво са нашите грехове - ангелите не знаят, защото ако знаят, ще се опетнят. Те са минали през друг път, но се интересуват и от нашия свят. Ние сме предметно учение за тях, както растенията са предметно учение за нас. Някои ангели са минали през една епоха на човешката мисъл и там са се сблъскали и са паднали. Ангелите, като бяха изпитани, едни останаха светли, а други станаха тъмни. Тези, които се възгордяха, станаха тъмни. Ангелите се интересуват от човека.

Божественото в човека те не го знаят, понеже човек минава по друг път на развитие, а не по пътя, по който минаха те. Ангелите се учат от живота на хората, понеже в него има нещо незнайно за тях. Тази опитност, която ние имаме, те я нямат. Ние не знаем опитността, която те имат, затова ние ставаме интересни за тях. Те са били човечество преди милиони години.

Ангелът носи знание, приложимо за всички светове: физически, духовен и Божествен. Що е ангел? Ако съберете цялото знание на човечеството, колкото то знае от хиляда години, ангелът знае всичко това, а знае и нещо повече. На един ангел, който пътува от една слънчева система до друга, какви превозни средства му трябват? От Слънцето до най-близката звезда те пътуват с бързина, по-голяма от тази на светлината. Възвишените същества, които живеят на Слънцето, слизат на Земята. Също така слизат същества и от Венера, Марс, Меркурий и пр. Те имат превозни средства. 500 милиона години пътува светлината от някоя вселена, за да дойде дотук. Какво огромно пространство! За ангела това е разходка. Нашата мярка е мярка на микроб. Ангелите пътуват по-бързо от светлината. Светлината за тях е биволска кола. За човека бързината на светлината е непонятна, а какво остава за по-бързото движение! Светлината има най-голяма възможна бързина във физическия свят, а тези бързини, за които говорим, стават в други, по-горни светове, в други измерения.

Ангелите са Възвишени същества, които изпращат енергии по цялата слънчева система. Земята е много тясно поле за мощта на един ангел. Ако ангелът се движеше с бързината на светлината, той за част от секундата щеше да обходи цялата Земя. А той се движи с по-голяма бързина.

Ангелите имат тела, много по-устойчиви от нашите. Един ангел може да владее своето тяло така, че може да става видим и невидим. Когато ангелът гледа човешкия живот, той не вижда това, което хората виждат.

Ангелът е същество на Абсолютната справедливост и чистота.

Дева на санскритски език означава ангел. Ангелите са богати с Любов, те работят от Любов. Те сами се досещат каква е Волята на Бога, т.е. какво желае Бог, и го изпълняват веднага. Съществува един свят, дето радостите са реални, а скърбите - привидни. Това е светът на ангелите, на Светлите същества.

Щастието на Земята не е щастие в духовния свят. На Небето не знаят вашите радости и скърби, но те знаят какво нещо е блаженството. В ангелския свят не можеш да кажеш дума, която има две значения, или не можеш да кажеш нещо отрицателно. Ако кажеш за нещо, което е чисто, че е нечисто, трябва да излезеш от Рая. На Слънцето, ако искаш да кажеш една лоша дума, не се отваря устата ти; когато искаш да кажеш една добра дума, тогава се отваря. Ангелите стоят по-горе от светиите. Светията е едно от най-високите състояния на човека на Земята.

Ангелите са на степени. Има ангели от Първо, Второ и Трето небе. Те говорят на различни езици. За ангелите, които живеят в Първото небе, е скрит животът от Второто небе, а за тези от Второто небе е скрит животът от Третото небе. В ангелския свят никога не можеш да произнесеш дума, когато не обичаш предмета, който тя означава. Например: ако обичаш ябълки, можеш да произнесеш думата ябълка. Но ако не ги обичаш, не можеш да произнесеш тази дума. Там не можеш да казваш: "Аз не те обичам", защото преди да кажеш това, онзи, към когото отправиш тази дума, няма да го има вече пред тебе. Човешкият език, в сравнение с небесния, с ангелския език, е като гръмотевица.

Ако отидете в Невидимия свят при Светлите същества, трябва да знаете техния език. А ако някой дойде при вас, ще говори на ваш език. Те знаят всички езици. Те ще ви говорят на първичния български език, който е запазил своята първоначална чистота.

ПОРЪЧАЙТЕ КНИГАТА ОТ ТУК: ПЕТЪР ДЪНОВ: ЗА НЕВИДИМИТЕ СВЕТОВЕ: ЛИНК

ПОРЪЧАЙТЕ КНИГАТА ОТ ТУК: ПЕТЪР ДЪНОВ: ЗДРАВЕ, СИЛА И ЖИВОТ - ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ: ЛИНК
 
Присъединете се към страницата на svetlosenki.com - Изкуството като начин на живот във facebook.

 

За да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител. Можете да се регистрирате от тук.

 
Изкуство и култура www.svetlosenki.com 2009-2010 Всички права са запазени.  Условия за ползване
Разработка    RSS    Бюлетин    Други проекти: www.mrejo.net    Работа при нас