Земното кълбо е цялата земя
      facebook 
Лично творчество - Публицистика
Написано от Марин Ангел   
Петък, 09 Октомври 2009 15:20

Време е за нови въпроси

Падане на финансови котировки, рухване на предприятия, хиляди специалисти, оказали се без работа... Всеки ден пристигат нови и нови съобщения за разпадане на световната икономическа система, случващо се пред погледа ни. Някои са отчаяни, други показват безгрижиетака както остават равнодушни към последиците от терористични актове, технологични катастрофи и земетресения, случващи се по далечни места. Можем ли да обвиняваме хората за тази безучастност, след като те са изтощени от тревоги, от чувството на несигурност за бъдещето си, ако не виждат границата, около която благочестивите пожелания се израждат в зло?

Светът затъва все по-дълбоко в кризата, която е не само финансова.

Какво да се прави с глобалното затопляне, което вече придобива катастрофални измерения, с глада, със социалния и политически хаос, разпространяващ се постепенно от един регион на планетата към други?”

Тези въпроси си задават политиците. И тук ние сме на едно мнение с тях. Всеки от нас би желал да знае, какво ни очаква утре, накъде върви съвременният свят, за какво служат чувствата, какво означава "приличен живот", в името на какво се взема едно или друго "ключово" решение, защо сме така яростни в разрушението? Наистина, отговорите на тези въпроси зависят от това, какъв е статусът на истината и какво прави човечеството.

 

Всички в една лодка

 

Всяка криза носи проблеми, но има и своя положителна страна.

Крахът на илюзиите и раздялата с установените навици пробужда съзнанието на хората, за които кариерата, парите и консумативното отношение са станали отдавна основна цел на съществуването. Изостря се предчувствието, че всички ние преживяваме значителни промени. Комуникационната система е тази, която свързва напълно различни представители на обществотоот хората на ръководни държавни постове до редовите граждании тя ще предопредели степента, до която тези промени ще се осъществят ефикасно, бързо и безболезнено. Понастоящем икономисти и политици от много страни са прозрели, че нито икономиката, нито политиката, а единствено културата (културата на човешките отношения, на създаването на нови видове дейности) – културата на стила на живот се разглежда като главно средство на поредното спираловидно завъртане на еволюционното развитие.

 

Проект, какъвто не е имало досега

 

Много въпроси, които глобалната криза поставя понастоящем пред хората, нямат отговори. Те могат и трябва да бъдат търсени единствено, ако всеки бъде въвлечен в процеса на създаване на бъдещето. Но съществуват ли много начини за решаване на този проблем днес? Може би, необикновената ситуация в организацията на информационния обмен между хора, отделени на хиляди километри един от друг, повелява търсенето на неординерни решения? Авторът на проекта "Земното кълбо е цялата земя", Марин Ангел Лазаров, разсъждаваше именно така.

 

Допълнителна информация: Марин Ангел Лазаров. Роден е в България и живее в нея до 28-ата си година. В началото на 90-те години емигрира във Финландия. По профессия е журналист. Автор е на няколко книги за деца. Във Финландия посвещава много време на изучаването на руската култура. Превежда Пушкин. През януари 2008 година пристига на работа в Русия. Най-голям интерес за него като журналист предизвикват събитията, които днес вече оказват голямо влияние върху пътя на световното историческо развитие.

 

За разгръщане на проекта "Земното кълбо е цялата земя" е избрана Финландия. Фантастични декори: лапландска природа под купола на северното небе, по което през зимата се появяват хиляди сияния -здраво построена дървена къща. В едно от помещенията със стъклени стениогромен прозрачен макет на земното кълбо, в началото празен, за да бъде напълнен със земя от хора от различни части на планетата. Те ще пристигат по двойки: най-напред, представители на страните, които конфликтуват. Както счита авторът на проекта, обикновените хора (не политиците) могат съвършено да изпълнят една дипломатическа мисия: да донесат по малко от своята родна земя, да я смесят със земя от други места и да изсипят тази нова пръст в символичното земно кълбо. Желателно би било сред първите да бъдат граждани на Ирак и САЩ, на Русия и Грузия... Обикновените хора лесно намират онова, което ги обединява: нашата планета, благополучието на която трябва да се пази, любовта към "малката" Родина, към своите родственици, желанието за съпротива срещу разрушенията. Проектът е насочен към това: участниците да разкажат за своите страни, защо те обичат мястото, където живеят, защо е важно да се запази неговата самобитност. Едно отделно внимание ще бъде отдадено на националните културни традиции. Всяка среща ще бъде филмирана и показвана по международните масмедии.

 

Ние се нуждаем от вълшебни приказки като от въздух

 

На пръв поглед, описанието на този проект изглежда като една красива вълшебна приказка. Да, ако се имат предвид приказките, подобни на тези, написани от Андерсен или като "Червените платна" на Грийн... В тях съществува една алегория на житейската истина. Тук няма игра в целия свят, а едно действие, което може да направи всяка мечта реалност. Най-голямата загуба, която много хора от различни страни преживяват през последните години, е обезценяването на най-скъпите човешки понятия. Думите Родина, Вяра и Любов се превръщат в зрителна измама и понякога изглежда много трудно да бъде върнато отново тяхното истинско значение. Изглежда... Докато сами не направим опит да отхвърлим безполезното и да си позволим свободата да сторим необичайни неща. Защо, все пак, малка Финландия е сметната като подходяща за мисията на великите държави с техните велики амбиции? Онзи, който се потопи дори и веднъж в природата на Суоми, би могъл лесно да намери отговора. Случайно разпилени огромни камъни, леко покрити със сребрист мъх; синята гладка повърхност на безбройни езера; гори, прострели се върху цялата странатова е, може би, всичко, което природата е дарила на малка Финландия. Лаконизъм, нищо грамадно, нищо "твърде много". А може би тази сдържаност е научила хората от тази част на света да ценят онова, което е действително важно. Най-простите неща започват точно тук да говорят по чудотворен начин за съкровеното. Например, на влизане в един от лапландските градове всеки може да види удивителен паметник: купчина от дърва за огрев, подредени под формата на огромен куб. Символ на какво е тази фантазия? Топлина на дом, добронамереност към гости? В наши дни хората изпитват голяма нужда от подобни проекти, в които няма нищо величествено, нищо "твърде много"... Границата между истинното и лъжовното е много тънка.

 

Има много неща, които са отвъд политическия контрол

 

Проектът с чудесното название "Земният глобус е цялата земя" в действителност е обърнат към беззащитното човешко сърце, на което му е домъчняло за духовни ценности, изпитва носталгия по добротата, което никога не губи своето умение да цени уюта на "малкото" пространство, на "малката" родина. Предлаганият проект е реалистиченкакто е реална нуждата на всеки от истински, а не преходни, ценности. Той прави така, че да се замислим: какво е най-важно за едно човешко същество? Оставайки насаме със себе си, ние си спомняме нашето детство, нашите роднини: добрите вълшебни бабини приказки, изкусните и ласкави дядови ръце. Спомняме си и местата, където сме израсли и сме станали личности. Очевидно, способността да бъдете искрени с някого и да откривате сърцето си към други предпазва днес човека по-добре, отколкото най-опасното оръжие. Може да се стори, че любовта към малката родина е личен проблем на всеки, към който другите нямат отношение. Ние можем да дадем хиляди примери, опровергаващи това заблуждение. В едни условия, при които ценността на едно място е чест измервана с неговата доходност и когато чувствата са често в невъзможност да се състезават с парите, изразеното отношение към което да е кътче на планетата придобива специална значимост. Любовта, подобно на вълна, преминава от един човек към друг. Тя ни помага да станем по-силни, да не се изгубим и да запазим своята родна страна от превръщането и в отчуждено пространство. Трябва да я обявяваме! Трябва да се борим за правото на любов!

 

Културата означава целокупност

 

Предполага се, че проектът "Земният глобус е цялата земя" ще се развива в пространството и времето: той носи в себе си консолидиращи свойствавъзможност за поглед назад, намерение за конструиране на бъдещето. Той би следвало да "работи" на различни нива. Всяко от нивата е еднакво важно. Този проект ни оставя "да видим" нашата планета отстрани, да помислим, какво ще се случи с нея утре, да поразсъждаваме над приноса на всяка страна в общото развитие, за ролята в този процес на всеки обикновен ЧОВЕК. От проекта се очаква да изтъкне, че ценността на всеки отделен регион на планетата е предопределена не само от неговата природа, ресурси, култура и история, а също така и от неговия иновационен потенциал. Иновационните възможности на всеки отделен регион, голям град и селище могат да бъдат представени посредством осъществени иновационни проекти, бизнес иновации, информация относно това: как съвременните организационни мерки позволяват да се обединява бизнес общността, властта, обществото и обикновените хора при решаването на важни проблеми и инициативи. Резултатите от търсенето на нови модели на културно и икономическо развитие са от огромна практическа важност. Ето защо, търсенето на проекта "Земният глобус е цялата земя" – като едно международно място, което може да играе ролята на открит форум за местните власти, за представителите на неправителствени организации, за бизнес-общностите, място което е интересно за хора, имащи таланта да творятвероятно с времето ще нараства.

 

Инициирането на събития – характеристика на проекта

 

Малката къща в Лапландия няма да бъде някакъв музей. Този международен социално-културен проект е насочен към ефективно непрекъснато ДЕЙСТВИЕ. Той е за хора, които не са загубили способността да мечтаят, връща вярата, че сърдечната добрина прави така, щото всяко желание да става истина. Днес е трудно да се посочи целият обхват от задачи, които той може да реши. За доброто няма граници. Доброто е универсално средство, което е във възможност да намери пътища за мирно уреждане на етно-изповедални конфликти, да реши противоречието между културата и цивилизацията. Под егидата на проекта могат да се организират детски фестивали и конкурси, екологични експедиции, разкриване на културни центрове в различни страни по целия свят.

 

В рамките на проекта "Земният глобус е цялата земя" може да се развие един друг проект под надслов "Поговори с мен, колега". Целта на този проект е да подтикне към откровен разговор лидери на националния елит от различни страниминистри, изтъкнати дейци на културата, мислители, спортистихора, които спомагат в значителна степен за запазването и развитието на системата от човешки ценности. Тези интервюта могат да бъдат публикувани в пресата на различните страни, в интернет сайтове. Тази част от проекта е много важна. В такъв случай, редовите хора, които сега са изолирани от вземането на решения, по-късно биха могли да участват в диалог между представители на интелектуалния елит от различни страни като трета страна. Така, един открит за света диалог между двама министри от различни държави придобива напълно ново качество. Това пробужда импулс към твърчество в публиката; всеки човек е поканен да създава по този начин бъдещето. Би било великодушно в бъдещите разговори да вземат участие и ръководители на големи компании от международния бизнес. Тяхното виждане за съвременната епоха е от огромен интерес. Самата дума "предприемач" означава уникална способност да се създава нещо в условия на неопределеност, да се предвижда и предпазва от нежелани събития.

 

Несъмнено, този международен социо-културен проект едва ли би се осъществил без участието на организации, които управляват световните процеси. Може да се поддържа надежда, че той ще стане част от глобални програми, които се изпълняват от ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и културните инициативи на Европейския съюз.

ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАЩИТЕНИ

Марин Лазаров, ръководител на проекта

 

София - Хелзинки - Москва

 
Гласове: 0
 

Коментари  

 
#1 FlamencoDancer 2010-08-07 11:04
Фантастично.!Подкрепям проекта с цялото си сърце.
 

За да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител. Можете да се регистрирате от тук.

 
Изкуство и култура www.svetlosenki.com 2009-2010 Всички права са запазени.  Условия за ползване
Разработка    RSS    Бюлетин    Други проекти: www.mrejo.net    Работа при нас