Гостенката
      facebook 
Разкази
Написано от Николай Пеняшки - Плашков   
Неделя, 07 Март 2010 15:25

   Румен Петров беше 47 – годишен, не много висок, снажен, с леко побеляла кестенява коса  и морско сини очи.
   Известно време бе останал без работа. Мразеше бездействието. Стремеше се да гледа с перспектива на нещата, свързани с живота му. Беше специализирал информационни технологии, с тенденцията да се развива и да работи в тази област. Дойде моментът, в който да приложи своята професионална подготовка. Включи в ход фирмата си. Поддържаше договорни взаимоотношения с няколко фирми, дори и частни лица.
    В моментът подготвяше дизайн на корица на една книга, на която беше подготвил предпечата.

***

    По едно време се звънна на входната врата. Не му стана приятно, понеже имаше доста работа. Намръщи се, въздъхна тежко, сне очилата, които увиснаха на връзката.
    - Мамка му мръсна! – каза той гласно, постави наново очилата, за да хвърли последен поглед върху станалото досега и поклати одобрително глава – Кой ли ме безпокои по това време?! Като знам, колко работа ме чака…!
Звънна се втори път продължително.
    - Кой ли звъни толкоз настоятелно?! – попита се учудено  и  полугласно – Един момент! – леко подвикна той и отвори вратата.
    Срещу него стоеше слаба дама, над четиридесетгодишна с леко матова гладка кожа, не много дълга черна коса, с черен панталон, червена тениска очертаваща прелестите й, и тюркоазено колие. Очите й бяха скрити от черни слънчеви очила. Ухаеше на скъп парфюм.
    Стояха няколко секунди мълчаливо. Тя дори не поздрави. Финото й грациозно тяло изразяваше особено величие  и изтънченост. Дишаше бавно, но се усещаше леко напрежение. На рамото и висеше дамска чанта, красиво изработена от крокодилска кожа. Обувките й с къси токчета, бяха изработени от същия материал. Явно дамата беше от висшата класа.
    „ За какво ли се изтипоса такава скъпарска дама пред дома ми  и кого ли търси?!” – попита се Румен, огледал я вече отгоре до долу.
    - Добър ден, госпожо, или госпожице! – поздрави той, гледайки я учуден …, понеже тя все още мълчеше – Кого търсите? Ако Ви трябва жена ми, тя е на работа  и ще се прибере по – късно. Потърсете я след шестнайсет часа. Извинявам се, но достатъчно много ангажименти и работа имам, за да ми губите времето.
    Дамата въздъхна бавно, тежко  и се усещаше че плаче без глас. Сетне свали флегматично очилата си. Очите й бяха пълни със сълзи. Дишаше учестено, устните й бяха леко разтворени. Все още мълчеше. Положи дясната ръка на гърдите си, с намерение да облекчи дишането. Сълзите й не спряха.
    - Извинете! Какво Ви е? – попита с неудобство Румен – Коя сте Вие  и кого търсите?!
    - Братко…! Аз съм…! – гласа й трепереше.
    - Таня! Ти ли си? Боже Господи! Откъде се взе?! – Попита учуден той. Имаше усещането, че ток премина през него  и мравки пълзяха през тялото,  и мозъка му.
Тя бе променена изцяло, с друг външен вид и мутирал глас.
    - Знам, че ме мразиш, но все пак ще ме пуснеш ли в къщи?
    - Слушай, госпожо Илиева! Не те мразя  и бъди сигурна, че скоро няма да ти простя заради постъпките ти спрямо майка и татко! Лека им пръст! Най – напред майка  се  разболя  от мъка по теб и внуците си, а след около три години татко влезе в болница и почина от инсулт. Питаш ли ме, какво мина през главата ми  и колко мъка изживях… Дори не се поинтересува…
    Тя го прекъсна, а очите й бяха потънали в сълзи. Като, че водопади падаха на талази.
    - Ще ме пуснеш ли в къщи? Ще бъдеш ли…?
    Той също я прекъсна. Беше обхванат от напрежение…
    - Слушай, сестро! Ще те пусна в къщи, за да не говорим на вратата…, въпреки че не заслужаваш…

***

    Влязоха в къщи. Покани я в стаята си, която бе оборудвана като офис. Навремето беше детска стая – но доста голяма. Насреща бе ъгловото бюро с  компютъра, принтерите, скенера, а отстрани имаше средно голяма библиотека, кожен въртящ стол. В близост имаше плотер, които бе свързан с компютъра. До южната стена на стаята имаше кожено канапе, ниска маса и четири табуретки. До библиотеката беше поставен мини хладилник.
    - Какво те води насам? – попита Румен, сядайки на стола си  и с реверанс й посочи канапето – Заповядай, госпожо Илиева! Седни! -  погледна я със загадъчна усмивка.
    Той кръстоса краката си. Разтри с пръсти главата, челото и слепоочията. Запали цигара „Марлборо”  и впери тъмносините очи в сестра си. Този път я пронизваше със студен поглед. Никога нямаше да забрави постъпките й
и сатъра с който го бе ударила през кръста, с намерение да съсипе живота му; с цел да подреди семейството си.
    На Румен трябваше много време упорит труд, за да стъпи наново на краката си, за да издържа децата докато уредят живота си. Освен това имаше прекрасна съпруга, с която се обичаха. Имаше задължения и за дома си. Държеше много на прагматизма. Като всеки човек, имаше и своите недостатъци.
    А тази негова сестра, която обичаше преди много години  и много пъти й помагаше, постъпи жестоко с него.  Дори й помогна, колкото за начало да стъпи на краката си, за да подеме своя живот в Австрия, където избягаха цялото семейство като емигранти по ред причини.
    А когато се случи големият фалит, Румен се обърна два пъти към нея, не за пари, а за услуга,  с  цел  решаване на конкретни имотни проблеми,  а тя го отряза като краставица,  и  на третия път Таня му каза: „ Брат ми, забрави за мен, и не ме търси за каквото и да е!”
    А освен това, от години  му дължеше 6000 долара.
    Брат и сестра мълчаха.
    Той я огледа внимателно  и не можеше да повярва на коренната промяна на вида, и мутацията на гласа й.Явно за това би трябвало да има сериозна причина. А за такова нещо, задължително се иска разрешение от съпруг и деца. Всичко това бе като на филм. Беше му неудобно да я пита. За миг в сърцето му заседна и го стопли братската обич.
Именно Господ ни е учил да обичаме ближния, дори да прощаваме  и ред други неща. Нали за това са писани 10-те божи заповеди?
    В сърцето на Румен се таяха смесени чувства; любов, болка и гняв. В реда на принципите му беше да прощава. Но в случая ставаше дума за друго – за постъпките на сестра му. Много пъти си мислеше, дали да прости или не. Беше убеден, че нарушава една от десетте божи заповеди.

    Продължаваше да я гледа, но погледът му бе студен. Изправи се, раздвижи пръсти върху бюрото, присви сериозните си очи, разтри с дясната си ръка челото и темето. Сетне отвори малкия хладилник, извади водка и уиски. От малката остъклена част на библиотеката извади чаши и кашу.
    - Какво ще пиеш? – попита я той – Ще ти дойде добре!
    - Уиски! – отговори кратко  и неспокойно тя.
    Той сипа в чашите  и подаде нейната. Отвори стъкления похлупак и постави стъкленицата с ядките пред сестра си.
    - Наздраве, госпожо!
    - Наздраве, батко! – тя го гледаше с тъжни очи, които бяха готови да пролеят сълзи – Моля те, прости ми! Та ние сме една кръв…!
    - Минаха доста години откакто ми каза: „ Брат ми, забрави за мен  и не ме търси за  нищо!”  Не помисли ли, как преживях тези думи, изречени от  теб. Заби  ми ножа, а после ме молиш за прошка. А защо навремето продаде магазина по най-долния начин, когато бях в болница, взе моя  дял  и каза на жена ми, да пия една студена вода, за да ги прибавиш като лихви към твоите. Аз не съм виновен, че забавиха толкова дълго кооперацията. Животът в нашата мила Родина, не е като в Австрия, която е уредена държава. Впрочем, прибираш се там само за Коледа и Нова година. През останалото време светът е в краката ти. А сега за какво идваш?! Почти си като богиня! Знаеш ли? Не ми пука вече от нищо! Имам си работата, печеля много добре, радвам се на добро здраве, обичаме се с жена си и да са живи,  и здрави децата ни. Не ламтя за милиони  и да имам гузна съвест. Когато погребах родителите ни, ти не дойде на кончината им. А когато работеше в Австрия и имаше голямо собствено заведение, помниш ли какво бе обещала на майка? Отговори ми! Или си забравила? Кажи де! Защо не й плати билет за вашата любима Австрия, да ти гостува, да се порадва на внуците си  и  да се увери,  че сте добре за нейно успокоение. Както плетеше терлици на децата, мислите и душата й бяха там в Линц – твоята голяма къща, заведението и бизнеса ти. Много добре ми е ясно, как се живее в развита и уредена държава, за да се издържа семейство. Специално за това нямам думи. Не съм господар на твоя живот, бизнеса и парите ти, нямам право на това. В нашата мила Родина, системата е пълна анархия, а за управниците да не говоря. А в законодателната и правната система трябва  много ремонт. На всички е ясно, че рибата се вмирисва от главата. Ти, ако си на мое място, би ли простила подобни постъпки?! Попита ме, дали те мразя? Казах ти, че не бих могъл да го направя! Една майка ни е раждала, която загубихме заради твоето поведение. Знам, каква причина ще изтъкнеш за оправдание  и ако ти простя, ще бъде заради това. А за дългото ти мълчание, ще си помисля! Не искам да обиждам мъжа ти, но знам, какво ти е казал: „ Щом, аз не се обаждам на родителите си  и не ги посещавам, нямаш право и ти да се обаждаш на твоите, и на брат си!” Как я мислите, да отделяте децата от бабите и дядовците им?! Твоят мил съпруг е сам на майка и баща, а ти имаш брат, който много те обичаше, а и само той ти остана. Може би ще ме попиташ, дали те обичам сега?! Как мислиш? Знаеш ли, че когато се сещам за всичко това и за теб, в сърцето ми се събира много горчилка, гняв, но и много любов – след всичко това което каза Румен, очите му се напълниха със сълзи – Разбра ли ме? – попита с болка в сърцето.

    Тя слушаше дългия монолог на брат си, изпълнен с много горчилка, болка, гняв, но и с много обич. Въздъхна с тежко и бавно. Сякаш буца бе заседнала в гърлото  и преглътна трудно.
    - Прав си батко! Така е! Моля те,  прости ми…! – каза с болка тя и се разплака.
    Той пристъпи и седна до сестра си, помилва я  и целуна. Сетне я прегърна нежно. Усети неравния ритъм на сърцето й, а в неговото пламна братска любов. Целуна я още веднъж – дълго и нежно, с желанието да успокои сестра си, но и да докаже човешкото в него. Тя също го прегърна. Очите й бяха потънали в сълзи.
   

    Разказът е написан по действителен случай.
           © Николай Пеняшки - Плашков

 

 
Гласове: 1
 

Коментари  

 
#2 peniashkiplashkoff 2010-08-22 22:39
Най - сърдечно ти благодаря!
Николай
 
 
#1 FlamencoDancer 2010-07-29 02:24
Болезнен и много чувствителен разказ.
 

За да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител. Можете да се регистрирате от тук.

 
Изкуство и култура www.svetlosenki.com 2009-2010 Всички права са запазени.  Условия за ползване
Разработка    RSS    Бюлетин    Други проекти: www.mrejo.net    Работа при нас